WUP_naglowek
 /  Start

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni 2016-08-16 10:01:31

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni.


O Funduszach na działalność w Częstochowie 2016-08-16 08:55:13

11 sierpnia br. odbyło się spotkanie informacyjne w Częstochowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dla firm i instytucji, które są zainteresowane realizacją projektów pomagając osobom fizycznym w założeniu działalności gospodarczej o środki z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – (Działanie 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego


REALNE WSPARCIE DLA NIEPRACUJĄCYCH KOBIET- Skończyłaś 30 lat, mieszkasz na Śląsku i nie pracujesz? – skorzystaj z projektu! 2016-08-16 08:42:28

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi projekt pozakonkursowy pt. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES”


Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 RPO WSL 2016-08-12 16:02:46

Wobec potrzeby skorygowania zapisów w Regulaminach konkursów:

- nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 - w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

- nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Zachodni

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Południowy

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 - w ramach Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny

poniżej przedstawiamy Państwu wykaz planowanych zmian.


Wyniki konsultacji społecznych Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim 2016-08-12 08:16:18

W związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych dokumentu pn. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy poniżej dokument zawierający odniesienie się Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do uwag zgłoszonych przez interesariuszy. Wszystkim podmiotom, które wzięły udział w konsultacjach dziękujemy za zaangażowanie.


Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 2016-08-10 15:13:52

W dniu 5 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16


Procedura odwoławcza – zalecana forma złożenia protestu (przypomnienie) 2016-08-09 08:41:45

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.


Gdzie szukać informacji o projektach? - przypomnienie 2016-08-08 09:11:14

W związku z rozstrzygnięciem zeszłorocznych konkursów i wielkim zainteresowaniem informacjami na temat możliwości wzięcia udziału w projektach proponujemy Państwu nową zakładkę na naszej stronie internetowej.


Aplikacja ADU_EFS 2016-08-08 08:46:45

Informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Rozwoju aplikacji ADU_EFS_1.0 służącej do analizy monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS.


Harmonogram wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych 2016-08-05 08:24:18

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia kluczowe informacje związane z pracami nad nową odsłoną Rejestru Usług Rozwojowych (RUR).<< : 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 : >>