WUP_naglowek
 /  Start

Procedura odwoławcza – zalecana forma złożenia protestu (kolejne przypomnienie) 2016-10-04 07:40:18

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.


O realizacji wsparcia dla młodych z beneficjentami Poddziałania 1.2.1 POWER 2016-09-30 12:58:20

Na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , które odbywało się w auli Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 27 września, przybyło 27 osób.


Informacja o przekazaniu wniosków na KOP  2016-09-28 14:26:52

27 września 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursów:


Nakręć się na sukces ! 2016-09-28 13:15:51

Kampania reklamowa za 100 tys. zł na portalu www.interia.pl, 20 tysięcy zł w gotówce oraz dron DJI PHANTOM 4 to nagrody w konkursie „Nakręć się na sukces!”, organizowanym  przez grupę Interia.pl we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. By sięgnąć po te nagrody trzeba zrobić film.


Informacja o wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralnego 2016-09-27 14:40:44

W związku z pozytywną oceną formalną wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej pdf


Spotkanie dla przedsiębiorców 2016-09-27 12:09:51

23 września br. w Myszkowie, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pułaskiego 6 odbyło się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli firm z powiatu. Spotkanie dotyczyło możliwości  wsparcia rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw przy pomocy środków Unii Europejskiej.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 2016-09-23 09:45:08

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.


Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny 2016-09-22 12:56:25

W związku z zakończeniem procesu uzupełnień braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 – ZIT Subregion Centralny.


Środki unijne dla przedsiębiorstw 2016-09-21 14:10:32

Przedsiębiorcy powiatu częstochowskiego mieli okazję zapoznać się z ofertą wsparcia rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw przy pomocy środków Unii Europejskiej.<< : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 : >>