WUP_naglowek

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Najnowszy Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to kompendium wiedzy dla każdego polskiego przedsiębiorcy, niezależnie od tego czy posiada już doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, czy też dopiero zamierza otworzyć własny biznes.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy zatem do lektury: http//www.parp.gov.pl/index/more/9656

Tegoroczna edycja raportu została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Druga część to zbiór ekspertyz poświęconych przedsiębiorczości, m.in. zmianom w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej, finansowaniu rozwoju MŚP oraz problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i oczekiwań MŚP wobec UE. Trzecia część raportu zawiera charakterystykę sektora MŚP w ujęciu regionalnym.