WUP_naglowek
 /  Start

Informacja dotycząca spotkania w dniu 21.10.2016r. dla instytucji szkoleniowych zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych  2016-10-18 13:29:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z uwagi na ogromne zainteresowanie ze strony instytucji szkoleniowych i wyczerpaniem limitu miejsc z dniem 18.10.2016 o godz. 14.00 zostaje wstrzymany nabór zgłoszeń.


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków wersja 2 2016-10-18 07:49:13

Informujemy, że od 14 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


SzOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 7 2016-10-18 07:39:13

Informujemy, że od 13 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Informacja o aktualizacji listy wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej, rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodniego 2016-10-13 12:19:44

W związku z zwróceniem na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr RPLS.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregionu Zachodniego oraz negatywnym wynikiem ponownej oceny, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:22:10

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego - pdf


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:15:57

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregionu Południowego - pdf


Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  2016-10-13 11:13:01

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregionu Północnego - pdf

 

Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2016-10-13 11:10:08

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT Subregionu Zachodniego - pdf


Informacja o aktualizacji listy wniosków ocenionych pozytywnie w wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego  2016-10-13 10:42:55

Zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - pdf


Zaproszenie na spotkanie dotyczące świadczenia usług rozwojowych 2016-10-12 08:28:38

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli branży szkoleniowej zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych.<< : 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 : >>