WUP_naglowek

Ostrzeżenie dotyczące Szwecji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl apeluje o zachowanie daleko idącej ostrożności przy korzystaniu z usług firm oferujących tzw. wyjazdy turystyczno – zarobkowe do Szwecji, miedzy innymi przy zbiorze runa leśnego.

Każdego roku do Konsulatu Rzeczpospolitej Polskie w Sztokholmie i w Malmoe zgłasza się wielu obywateli polskich oszukanych przez nieuczciwych pośredników, którzy pobierają opłaty za zorganizowanie wyjazdu, a następnie pozostawiają zainteresowanych bez zapewnienia noclegów, opieki miejscowego tłumacza – przewodnika, jak również bez informacji o warunkach i możliwościach zatrudnienia.

Urzędy konsularne odnotowują także przykłady oszustw polegających na obietnicy zatrudnienia w innych sektorach szwedzkiego rynku pracy. Poszkodowani - pozostawieni samym sobie - często przez wiele dni podróżują po Szwecji bez środków finansowych. Rodzi to wiele trudnych sytuacji, gdyż polskie konsulaty, do których nasi obywatele zwracają się o pomoc finansową w powrocie do kraju, mogą jej udzielić dopiero po wcześniejszym przekazaniu przez rodzinę lub znajomych zainteresowanego niezbędnej kwoty na opłacenie podróży do Polski.

W związku z powyższym, przy zamiarze podjęcia pracy za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych bezwzględnie zaleca uprzednie, dogłębne zweryfikowanie rzetelności oferty zatrudnienia, a zarazem stanowczo odradza zawieranie umów z niesprawdzonymi firmami lub indywidualnymi pośrednikami (zarówno polskimi, jak i szwedzkimi), oferującymi wyjazdy do pracy sezonowej przy zbiorach runa leśnego lub pomoc w uzyskaniu innej pracy.

Wysoce ryzykowny jest również samodzielny przyjazd do Szwecji w celu podjęcia pracy, bez dokładnego zapoznania się z zasadami i warunkami zatrudnienia, wcześniejszego uzgodnienia sprawy z przyszłym pracodawcą, znajomości przynajmniej podstaw języka angielskiego oraz bez finansowego zabezpieczenia umożliwiającego pokrycie kosztów powrotu do kraju w przypadku nie znalezienia pracy. Osoby, które uzyskają zatrudnienie winny umowę o pracę zawrzeć na piśmie.

Osoby, które zamierzają skorzystać z usług firmy oferującej pracę za granicą powinny zażądać od przedstawiciela firmy okazania certyfikatu wydanego przez Ministra Gospodarki i Pracy oraz pamiętać, że zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kierowanie do zatrudnienia za granicą odbywa się na podstawie umowy zawieranej między pośredniczącą firmą a obywatelem.