WUP_naglowek

Informacja o pracy w RFN

Nowy tryb przekazywania umów imiennych do pracy sezonowej w Republice Federalnej Niemiec

Od dnia 01.05.2006 roku, w wyniku decyzji podjętej przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, nastąpiło uproszczenie procedur w zatrudnieniu pracowników sezonowych w RFN, którzy samodzielnie nawiązali kontakt z pracodawcami niemieckimi

(tzw. pośrednictwo imienne). W takim przypadku umowy imienne do pracy sezonowej w Niemczech przekazywane są przez Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy (ZAV) w Bonn bezpośrednio do pracodawców niemieckich z pominięciem polskich publicznych służb zatrudnienia. Pracodawca, po otrzymaniu zatwierdzonej przez ZAV umowy o pracę, nawiązuje bezpośredni kontakt z polskim pracobiorcą.