WUP_naglowek

Ostrzeżenie dotyczące Estonii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zachowanie daleko idącej ostrożności przy korzystaniu z usług firm oferujących pośrednictwo w zatrudnianiu robotników budowlanych na terenie Estonii.

Do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie zgłaszają się obywatele polscy poszkodowani przez nieuczciwe firmy werbujące do pracy w Estonii (bez zawierania stosownych umów). Pracownicy polscy są oszukiwani przez pracodawców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i nie wypłacają zatrudnionym wynagrodzenia.

Rodzi to wiele trudnych sytuacji, gdyż Wydział Konsularny Ambasady, do którego polscy obywatele zwracają się o pomoc finansową w powrocie do kraju, może jej udzielić dopiero po wcześniejszym przekazaniu przez rodzinę lub znajomych zainteresowanego niezbędnej kwoty na opłacenie podróży do Polski.

W związku z powyższym, przy zamiarze podjęcia pracy za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych bezwzględnie zaleca uprzednie, dogłębne zweryfikowanie rzetelności oferty zatrudnienia, a zarazem stanowczo odradza korzystania z usług niesprawdzonych firm oraz indywidualnych pośredników (zarówno polskich, jak i estońskich), oferujących wyjazdy do pracy.