WUP_naglowek

Program konferencji

REGIONALNA KONFERENCJA POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"KIERUNKI ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO" W RAMACH WSPÓŁPRACY RESORTÓW PRACY I EDUKACJI

11 GRUDNIA 2008

                                    

9:00 - 10:00

Rejestracja Uczestników konferencji, poczęstunek

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji, powitanie Gości i Uczestników konferencji - Przemysław Koperski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

10:10 - 10:40

"Transnacjonalne poradnictwo zawodowe" - Prof. dr hab. Augustyn Bańka

10:40 - 11:40

"Całożyciowe poradnictwo zawodowe a globalny rynek pracy" - Prof. dr Bernd-Joachim Ertelt

11:40 - 11:55

"Doradztwo zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia" - Anna Bąkiewicz, Główny Specjalista w Wydziale Programów Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

11:55 - 12:10

"Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego" - Małgorzata Wójcik, p.o. Kierownika Wydziału Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU

12:10 - 12:25

"Priorytety Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego" - Zbigniew Martyniak, p.o. Kierownika Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach

12:25 - 12:55

"Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w resorcie pracy" - Grażyna Morys-Gieorgica, Główny Specjalista w Departamencie Rynku Pracy, MPiPS

12:55 - 13:10

Podsumowanie konferencji - Przemysław Koperski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach