WUP_naglowek

REGIONALNA KONFERENCJA POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO "KIERUNKI ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO" W RAMACH WSPÓŁPRACY RESORTÓW PRACY I EDUKACJI

11 GRUDNIA 2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach Publiczną Placówką Samorządu Województwa Śląskiego akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizował Regionalną Konferencję na temat "Kierunków rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego" w ramach współpracy resortów pracy i edukacji.

Przedsięwzięcie miało na celu zainicjowanie współpracy i partnerstwa w wymiarze regionalnym instytucji zajmujących się świadczeniem usług w zakresie poradnictwa zawodowego na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej.

Na konferencji zaprezentowano trendy rozwojowe w obszarze poradnictwa zawodowego w kontekście całożyciowego planowania kariery zawodowej oraz globalizacji rynku pracy. W konferencji udział wzięli Goście-Wykładowcy przedstawiciele środowiska naukowego (prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. dr Bernd-Joachim Ertelt – Niemcy) oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Grażyna Morys-Gieorgica, Główny Specjalista w Departamencie Rynku Pracy), Ministerstwa Edukacji Narodowej (Anna Bąkiewicz, Główny Specjalista w Wydziale Programów Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Małgorzata Wójcik, p.o. Kierownika Wydziału Poradnictwa Zawodowego), Kuratorium Oświaty w Katowicach (Zbigniew Martyniak, p.o. Kierownika Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące instytucje zatrudniające doradców zawodowych z terenu województwa śląskiego: Szkolne Ośrodki Kariery, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Akademickie Biura Karier, powiatowe urzędy pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy,  jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, ośrodki pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz inne instytucje świadczące usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

W konferencji wzięli także udział doradcy zawodowi reprezentujący Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie, Łodzi i Opolu.