WUP_naglowek

Sieć EURES dla pracodawców 

Sieć EURES proponuje pracodawcom i przedsiębiorcom z terenu całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego następujące usługi:

  • możliwość zgłaszania wolnych miejsc pracy i pozyskiwania specjalistów z innych krajów UE;

  • bezpłatna pomoc kadry EURES w przygotowaniu i organizowaniu naborów i rozmów kwalifikacyjnych;

  • dostęp do informacji o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, a także o sytuacji na rynkach pracy krajów EOG;

  • możliwość korzystania z bazy kandydatów do pracy CV – Search, dostępnej na portalu EURES (www.eures.europa.eu) prowadzonym przez Komisję Europejską.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników z innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgłaszają swoje oferty asystentowi EURES w najbliższym powiatowym urzędzie pracy. Po pozytywnej weryfikacji oferty zostaje ona wprowadzona do bazy EURES i udostępniona na portalu EURES, z którego korzystać mogą wszyscy obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli pracodawca zainteresowany jest rekrutowaniem pracowników z wybranego kraju (np. Litwy, Francji czy Szwajcarii), doradca EURES z WUP przekazuje jego ofertę doradcy lub doradcom EURES w tym kraju, którzy rozpowszechniają ją na terenie działania swoich urzędów. Na życzenie pracodawcy kadra EURES pomaga także w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji kandydatów do pracy (zbieranie dokumentów aplikacyjnych, wstępna weryfikacja, przekazanie dokumentów pracodawcy udostępnienie sali,  poinformowanie wybranych kandydatów o terminie i miejscu spotkania, poinformowanie kandydatów o wynikach rozmów).

Baza CV osób poszukujących pracy  (CV Search) - punkt kontaktowy dla pracodawców i poszukujących pracy.

Na prowadzonym przez Komisje Europejską portalu EURES (www.eures.europa.eu) funkcjonuje także baza CV Serach. Dla poszukującego pracy jest to możliwość  wpisania do bazy swojego CV (w języku angielskim, niemieckim lub francuskim). Dla pracodawcy – możliwość przeglądania zarejestrowanych w bazie CV. W chwili obecnej w bazie EURES znajduje się ponad 263 tys. CV osób poszukujących pracy z całej Europy (to głównie specjaliści z gastronomii, programiści komputerowi i informatycy, menedżerowie ds. sprzedaży i marketingu) oraz ponad 11 tys. pracodawców.

Pracodawcy poszukujący pracowników korzystają z bazy CV Serach na dwa sposoby: poprzez przeglądanie ograniczone (informacje na temat ilości kandydatów z danego kraju (regionu) w danym zawodzie, ich wykształcenia, wieku i płci, bez dostępu do danych osobowych kandydatów) oraz nieograniczone (po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu hasła).