WUP_naglowek

OFERTA USŁUGOWA Z ZAKRESU INFORMACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

AKTUALNA OFERTA:

PORADNICTWO INDYWIDUALNE

Doradcy zawodowi służą klientom indywidualnym profesjonalną pomocą w planowaniu kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, poruszaniu się po rynku pracy oraz ocenie predyspozycji i oczekiwań zawodowych, z wykorzystaniem testów i autotestów .

Doradcy służą także pomocą w :

 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

 • przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą

 • poszerzaniu informacji dotyczących specyfiki pracy w różnych zawodach

 • poszerzaniu informacji dotyczących uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji

PORADNICTWO GRUPOWE

W sali spotkań grupowych prowadzone są zajęcia ułatwiające funkcjonowanie na rynku pracy. Zajęcia te przeznaczone są dla różnych grup odbiorców. Opracowane programy spotkań umożliwiają realizację indywidualnych celów i potrzeb klientów.

Zapraszamy na warsztaty.

 • Jak znaleźć ponowne zatrudnienie?

 • Rozmowa kwalifikacyjna

 • Autoprezentacja z elementami mowy ciała

 • Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych

Jak znaleźć ponowne zatrudnienie ?

Uczestnicy : osoby bezrobotne , poszukujące pracy, pracownicy restrukturyzowanych zakładów

Treść :

 • Odkrywanie siebie - diagnoza własnych kompetencji, uzdolnień, predyspozycji i oczekiwań zawodowych

 • Zestawienie własnych kwalifikacji z ofertą i wymaganiami rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego)

 • Sztuka autoprezentacji - metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmowy z potencjalnym pracodawcą)

 • Opracowanie indywidualnego planu poszukiwania ponownego zatrudnienia

Czas trwania warsztatu - 4 godziny

Rozmowa kwalifikacyjna

Uczestnicy: osoby bezrobotne , poszukujące pracy, pracownicy restrukturyzowanych zakładów

Treść :

 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Gromadzenie informacji o firmie

 • Gromadzenie informacji o stanowisku pracy

 • Gromadzenie informacji o sobie

 • Sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

 • Umiejętność zaprezentowania własnej osoby - znaczenie pierwszego wrażenia

 • Zasady skutecznego komunikowania się i aktywnego słuchania

 • Rola zachowań niewerbalnych (sposób wyrażania emocji, wygląd zewnętrzny, gesty, sposób poruszania się...)

 • Rozmowa kwalifikacyjna - obszary, typowe pytania i najczęściej popełniane błędy

 • Podstawowe rodzaje procesów kwalifikacyjnych i stosowanych metod selekcji

Czas trwania warsztatu - 4 godziny

Autoprezentacja z elementami mowy ciała

Uczestnicy: osoby bezrobotne , poszukujące pracy, pracownicy restrukturyzowanych zakładów

Treść :

 • Kierowanie wrażeniem - rozpraszanie obaw i wątpliwości pracodawców

 • Prezentacja własnej przydatności w firmie

 • Znaczenie zachowań niewerbalnych w kontakcie z pracodawcą

 • Techniki autoprezentacji - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmowy z potencjalnym pracodawcą

Czas trwania warsztatu – 4 godziny

Samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów

Uczestnicy: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracownicy restrukturyzowanych zakładów

Treść:

 • Określenie własnych atutów zawodowych - mocnych stron, umiejętności, predyspozycji osobowościowych

 • Ocena własnego przygotowania zawodowego -analiza zdobytych kwalifikacji (poziom i kierunek wykształcenia, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje)

 • Rozpoznanie własnych preferencji zawodowych - sprecyzowanie oczekiwań względem przyszłej pracy

 • Podsumowanie doświadczeń zdobytych w trakcie trwania warsztatów

Czas trwania warsztatu - 4 godziny

Wygraj swój czas

Uczestnicy: osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz osób młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy.

Treść:

 • Bilans kompetencji zawodowych i osobowościowych

 • Werbalizacja celów i oczekiwań zawodowych

 • Analiza rynku pracy

 • Dokumenty aplikacyjne

 • Rozmowa kwalifikacyjna

 • Wsparcie rodziny, przyjaciół w poszukiwaniu pracy

INFORMACJA ZAWODOWA

Do dyspozycji klientów działu usługowego przewidziana jest MEDIOTEKA, w której każdy może swobodnie korzystać ze zgromadzonych bogatych zbiorów informacji zawodowej.

Zbiory informacji zawodowej obejmują:

 • teczki zawodoznawcze

 • przewodniki po zawodach

 • filmy o zawodach

 • filmy instruktażowe np. autoprezentacja, mowa ciała

 • programy multimedialne: Doradca 2000 i Multimedialny Informator Maturzysty

 • informatory szkół średnich

 • informatory szkół wyższych publicznych i niepublicznych

 • ulotki z opisem zawodów

 • broszury i poradniki pomocne przy poszukiwaniu pracy w kraju

 • materiały dotyczące poruszania się po sieci EURES

Wszystkich zainteresowanych problematyką znalezienia i utrzymania zatrudnienia zapraszamy ponadto na wykłady:

 • Jak napisać życiorys zawodowy?

 • Jak szukać pracy i rozmawiać z pracodawcą?

REALIZACJA USŁUG PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA ORAZ POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY PRZEZ WUP KATOWICE W ANALIZIE MPiPS ZA ROK 2009.

Realizacja usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa CIiPKZ WUP Katowice przedstawia się następująco.

 1. Z usług poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej skorzystało w 2009r. łącznie 296 osób, co stanowi wzrost o 91% w stosunku do 2008r. (155 osób). W skali kraju nastąpił wzrost o 29%.
 2. Z usług poradnictwa zawodowego w formie grupowej skorzystało w 2009r. łącznie 787 osób, co stanowi wzrost o 161,5% w stosunku do 2008r. (301 osób). W skali kraju nastąpił wzrost o 35,1%, a WUP Katowice zajął 3 pozycje wzrostową (za WUP Gdańsk: 298 osób – wzrost o 751,4%, WUP Szczecin:  502 osoby – wzrost o 318,3%).
 3. Z informacji zawodowej w formie indywidualnej skorzystało w 2009r. łącznie 7 937 osób, co stanowi wzrost o 3,8% w stosunku do 2008r. (7 648 osób). W skali kraju nastąpił wzrost o 2,6%.
 4. Z informacji zawodowej w formie grupowej skorzystało w 2009r. łącznie 586 osób, co stanowi spadek o 78,7% w stosunku do 2008r. (2 755 osób). W skali kraju nastąpił wzrost o 8,1%.

Realizacja usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy CIiPKZ WUP Katowice przedstawia się następująco.

W opracowaniu MPiPS zawarto jedynie ogólną informację o liczbie uczestników zajęć aktywizacyjnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, wynoszącą 8 483 osoby. Ze sprawozdań WUP Katowice na drukach MPiPS wynika, że w 2009r. w Centrach z zajęć aktywizacyjnych wzięło udział 3 238 osób, co stanowi 38% wszystkich uczestników w skali kraju.

Ponadto dane MPIPS dotyczące struktury zatrudnienia w 2009r. zawierają informację, że jedynie w dwóch Wojewódzkich Urzędach Pracy są zatrudnieni specjaliści na stanowiskach liderów klubu pracy, odpowiednio:

 • w WUP Katowice 3 liderów,
 • w WUP Białystok 1 lider.