WUP_naglowek

ANALIZY

               
Rynek pracy w województwie śląskim 2012 r.download
Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2012 roku download
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskim. Analiza statystyczna. 2005 - 31.10.2012download
Analiza sytuacji na wojewódzkim rynku pracy; ujęcie przekrojowe, lata 2009-2012.download
Kobiety na rynku pracy w województwie śląskimdownload
Rynek pracy w województwie śląskim 2011 r. download
Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2011r.pdf
Niepełnosprawni w województwie śląskim. Stan na 30.06.2011r.pdf
Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2010 rokupdf
Rynek pracy w województwie śląskim w 2010 rokupdf
Niepełnosprawni w województwie śląskimpdf
Syntetyczna informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2010r. download
Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2009 rokupdf
Popyt na pracę w III kwartale 2010 roku.download
Rynek pracy w województwie śląskim w 2009 r.download
Syntetyczna  informacja o rynku pracy w województwie śląskim w 2009r. download
Sytuacja młodzieży na rynku pracy w województwie śląskim. Stan na 31.10.2009r.download
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w województwie śląskimdownload
Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w 2008 rokupdf
Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim (stan na 30.04.2009 r.)pdf
Rynek pracy w województwie śląskim w 2008 rokupdf
Śląski rynek pracy w statystyce 2000 - 2008pdf
Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracypdf
Kobiety na śląskim rynku pracy (2000 -  30.06.2008)pdf
Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracypdf
Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego na koniec II kwartału 2008 r.  pdf
Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r.pdf
Sytuacja na śląskim rynku pracy w 2007 roku download
Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim – III kwartał 2007

pdf

Rekwalifikacja i potrzeby szkoleniowe w świetle analiz WUP pdf
Sytuacja na rynku pracy województwa śląskiego w I kwartale 2007 r.download
Śląski rynek pracy w 2006 roku download
Struktura kształcenia na poziomie ponagimnazjalnym zawodowym w województwie śląskim w latach 2001-2006pdf
Śląski rynek pracy w 2005 roku

download

ŚLĄSKI RYNEK PRACY W 2004 ROKU

Analiza   zmian zachodzących w obszarze bezrobocia. Pozwala na sformułowanie   wniosku, że w 2004 r. na Śląsku nastąpiła poprawa sytuacji na rynku   pracy.

W publikacji dokonano szczegółowej analizy struktury   zarejestrowanych bezrobotnych według płci, wieku, poziomu wykształcenia,   czasu pozostawania bez pracy oraz dotychczasowego stażu pracy.

Analizę wzbogacono wykresami, uzupełnia ją zestaw tabel statystycznych.

download