WUP_naglowek

Wyniki badań i analiz

Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach opracowuje pogłębione analizy oparte na danych statystycznych, które ułatwiają kreowanie polityki rynku pracy oraz promują działania w obszarze łagodzenia skutków bezrobocia.

Wydział prowadzi również badania wśród wyodrębnionych grup bezrobotnych i pracodawców na temat wybranych zagadnień rynku pracy.

Aktualne oraz archiwalne opracowania i raporty zostały przyporządkowane odpowiednio do działów:

  • Analizy – okresowe opracowania oparte na informacjach statystycznych

  • Badania – raporty z badań własnych dotyczących zagadnień rynku pracy