WUP_naglowek

Zasady transferu zasiłku z państw UE

Transfer zasiłku następuje na podstawie dokumentu  U 2, o który wnioskuje osoba bezrobotna do instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do zasiłku. Z wnioskiem o wydanie U 2 można zgłosić się do instytucji właściwej po upływie 4 tygodni od dnia zarejestrowania się. Okres 4 tygodni może być skrócony w szczególnych przypadkach za zgodą instytucji właściwej, na wniosek osoby bezrobotnej.

Transfer zasiłku w ramach państw UE pozwala osobie bezrobotnej poszukiwać zatrudnienia w innym państwie członkowskim i równocześnie uzyskiwać zasiłek dla bezrobotnych  z państwa, które zasiłek przyznało przez okres 3 miesięcy (można przedłużyć o kolejne 3 miesiące za zgodą instytucji właściwej).

Realizacją transferu zasiłku zajmuje się właściwy urząd ds. zatrudnienia (w Polsce PUP), który przelewa na konto osoby bezrobotnej (lub osoby upoważnionej przez osobę bezrobotną) zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto w okresie, kiedy bezrobotny przebywa w innym państwie członkowskim. Zasiłek transferowy jest więc wypłacany bezrobotnemu bezpośrednio przez instytucję, która świadczenie przyznała, a nie przez instytucję państwa poszukiwania pracy.

Osoba bezrobotna przebywająca na transferze musi zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu we właściwej instytucji ds. zatrudnienia w państwie poszukiwania pracy.

W okresie transferu poszukujący pracy ma obowiązek podporządkować się kontroli organizowanej przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia oraz musi przestrzegać warunków określonych przez ustawodawstwo danego państwa względem osób bezrobotnych.

Procedura transferu zasiłku

  1. zarejestruj się jako osoba bezrobotna we właściwym urzędzie pracy państw UE
  2. nabądź prawo do zasiłku
  3. po upływie 4 tygodni od dnia rejestracji złóż wniosek o wydanie formularza U 2, pamiętaj, aby wskazać konkretną datę, od której ma rozpocząć się transfer zasiłku
  4. udaj się do innego państwa członkowskiego z dokumentem  U2 i w ciągu 7 dni licząc z dniem wyjazdu, zarejestruj się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i aktywnie poszukuj pracy przez okres transferu. Zarejestruj się nawet jeśli nie posiadasz U2 /dokument ten może z pewnym opóźnieniem dotrzeć na Twój adres domowy-po otrzymaniu, przekaż U2 do WUP.
  5. niezwłocznie przekaż dokumenty / zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o rejestracji i dokument U 2,  lub samo zaświadczenie / do wojewódzkiego urzędu pracy.
  6. wypłata zasiłku zajmie się właściwy urząd ds. zatrudnienia, który przyznał zasiłek , wypłata nastąpi raz w miesiącu na konto osoby bezrobotnej
  7. po zakończonym transferze, gdy nie uda Ci się znaleźć pracy, możesz powrócić na kontynuację zasiłku do państwa, które świadczenie przyznało.