WUP_naglowek

WNIOSEK O WPIS

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia  2011r.

W związku z powyższym, wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (podpisany wydruk z baneru) - wybierając jedną z poniższych form – prosimy przesłać:

   
 • na adres :

Wojewódzki Urząd Pracy
 ul. Kościuszki 30
 40-048 KATOWICE

 z dopiskiem: wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych lub złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy pok. 210, II piętro,

   
 • drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla RIS (dotyczy wyłącznie posiadaczy podpisu elektronicznego) – adres udostępniony zostanie po założeniu specjalnego konta dla RIS  dla WUP przez firmę Sygnity SA

Przy wypełnianiu wniosku w interaktywnym linku (poprzez baner) zaleca się korzystanie z podręcznika użytkownika dla instytucji szkoleniowej: -pdf

TUTAJ WYPEŁNIJ WNIOSEK

logoRIS

Instrukcja wypełniania „Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych” i jego aktualizacji -pdf

 PODSTAWA PRAWNA:

   
 • art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 •  
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365)
 •  
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620)