WUP_naglowek

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Od 1 grudnia 2004 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych.

Instytucja szkoleniowa uzyskuje wpis do RIS w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę tej instytucji.