WUP_naglowek

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365) -pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2010 r.) - pdf

Podręcznik użytkownika dla instytucji szkoleniowej - pdf

Instrukcja wypełniania "Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych" i jego aktualizacji -pdf