WUP_naglowek

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Wojewódzki Urząd Pracy jest w posiadaniu publikacji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych" opracowanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie przewodnika procedur w zakresie akredytacji placówek prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych ma na celu pomoc podmiotom uczestniczącym w procesie akredytacji (oceniającym i poddającym się ocenie) we właściwym przygotowaniu się do procedury akredytacji.

"Przewodnik (...)"