WUP_naglowek

Przepisy dla Agencji Zatrudnienia prowadzących rekrutacje do Wielkiej Brytanii

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż w Wielkiej Brytanii istnieje system licencjonowania pośredników pracy, który obowiązuje wszystkich dostawców siły roboczej, nawet pośredników, którzy nie mają siedziby w Wielkiej Brytanii, którzy zapewniają pracowników na terenie tego kraju. Zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem obowiązek posiadania zezwolenia obejmuje następujące sektory:

  • rolnictwo,
  • leśnictwo komercyjne,
  • ogrodnictwo,
  • przetwórstwo rybne,
  • zbieranie owoców morza,
  • hodowla bydła mlecznego,
  • pakowanie i przetwórstwo.

System zezwoleń dotyczy tych pośredników, którzy zapewniają pracowników innym podmiotom, niezależnie od tego czy jest to praca o charakterze tymczasowym czy stałym. Obejmuje także te podmioty, które korzystają z pracowników w celu świadczenia usług.

Nieprzestrzeganie przepisów przez pośredników oraz osoby korzystające z ich usług zagrożone jest karami pozbawienia wolności oraz grzywny.

Maksymalna kara za działalność w zakresie dostarczania siły roboczej w w/w sektorach bez zezwolenia wynosi 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna, natomiast korzystanie z usług dostawcy siły roboczej, który nie ma zezwolenia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy i grzywną 5 000 GBP.
Zezwolenia do prowadzenia w/w działalności wydawane są przez rządową agencję:

GANGMASTERS LICENSING AUTHORITY,
PO Box 8538, Nottingham, NG8 9AF.

Wszyscy zainteresowani kierowaniem pracowników do Wielkiej Brytanii powinni zapoznać się szczegółowo z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej: www.gla.gov.uk.