WUP_naglowek

Obowiązek składania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 19 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawienia Marszałkowi Województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 91) znajduje się wzór Informacji o działalności agencji zatrudnienia -pdf

Informację z powyższej działalności należy sporządzić elektronicznie na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia  www.kraz.praca.gov.pl po uprzednim zalogowaniu się zgodnie z przekazanym loginem.

Obsługa sprawozdania agencji zatrudnienia pdf