WUP_naglowek

Modułowe programy szkolenia zawodowego

Baza danych o szkoleniach modułowych zawiera informacje dotyczące programów szkoleń modułowych opartych na koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. MES), opracowanych w ramach projektu Banku Światowego, TOR#9 Szkolenie dorosłych oraz w ramach projektu Phare 2000 Krajowy system szkolenia zawodowego. Programy przeznaczone są do realizacji szkoleń dla 227 zakresów pracy.

Baza dostępna jest na stronie internetowej: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie użytkownicy bazy programów mają możliwość przeglądania i drukowania:

 1. Podstawowych informacji, takich jak
  • Wykaz programów modułowych
  • Dane o modułowym programie szkolenia, w tym  m.in.: kod i nazwa zawodu, nazwa zakresu pracy i obszaru zawodowego, data  wpisu do rejestru, wykaz autorów i recenzentów programu
  • Ogólne cele szkolenia
  • Opis pracy, w tym m.in.: warunków pracy, wymagań  przyjęcia do pracy
  • Schemat blokowy szkolenia;
  • Plan szkolenia
 2. Plików z pełnymi opisami programów modułowych,  zawierających dodatkowo następujące dane:
  • Arkusze analizy jednostek modułowych, ze  wskazaniem umiejętności i wiedzy potrzebnych do realizacji określonych  prac oraz jednostek szkoleniowych (zajęć), pozwalających na ich  opanowanie
  • Opisy jednostek szkoleniowych (konspekty zajęć)  dla jednostki modułowej
  • Załączniki do jednostek szkoleniowych -  materiały dydaktyczne: wymagania bhp, ćwiczenia i zadania, sprawdzian  postępów, materiały dla ucznia, literatura uzupełniająca
  • Poradniki - dla nauczyciela i dla ucznia
  • Sprawdzian po jednostce modułowej
  • Listę wyposażenia dydaktycznego
 3. Informacji o instytucjach opracowujących,  realizujących i zainteresowanych wdrażaniem modułowych programów szkoleń  zawodowych
 4. informacji o publikacjach dotyczących szkoleń  modułowych