WUP_naglowek

AKREDYTACJA

  1. Szczegółowe informacje na temat akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/ zakładka Akredytacje

  2. Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (plik do pobrania)

  3. Wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty – dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w formacie Word: http://www.kuratorium.katowice.pl/

  4. Baza placówek akredytowanych – wykaz placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, dostępna jest na stronie http://akredytacje.men.gov.pl. Baza obejmuje listę wszystkich placówek, istnieje możliwość wyszukania placówek według zadanych kryteriów (m. in. nazwa, lokalizacja, zakres kształcenie, forma kształcenia)