WUP_naglowek

Akty prawne 

W związku z zapisami w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) zadania z zakresu krajowego pośrednictwa pracy realizują obligatoryjnie powiatowe urzędy pracy i fakultatywnie wojewódzkie urzędy pracy.

Aktem wykonawczym do ustawy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193).