WUP_naglowek

Informacja dla osób niesłyszących

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dysponuje pracownikami, którzy posługują się językiem migowym, wyznaczonymi do kontaktów z klientami, chcącymi zasięgnąć informacji. Osoby uprawnione lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt drogą mailową : wup@wup-katowice.pl lub lnowak@wup-katowice.pl, gdzie przyjmowane są zapotrzebowania na indywidualne spotkania, w treści prosimy zaznaczyć również zakres pytań. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym oraz innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r, należy powiadomić instytucję o takiej potrzebie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Placówka zobowiązana jest także do ustalenia terminu spotkania w uzgodnionym przez obie strony terminie.

Osoby, odwiedzające WUP w Katowicach mogą liczyć na kompleksową informację z zakresu wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny – szkolenia dla pracujących i nieaktywnych zawodowo, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, ponadto w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej do dyspozycji klientów pozostają także doradcy zawodowi a w Biurze Promocji Zatrudnienia można zapoznać się z ofertami pracy za granicą w ramach sieci EURES.